TREBALLS PROPIS DEL DESPATX MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats S.L.P.

2015

Ordenació i nova implantació d’usos del polígon industrial Monsolís en els termes municipals de Barcelona i Sant Adrià del Besós –en redacció-.

Redacció en la Modificació Puntual de PGL referida a la Disposició Transitòria 1a i a la delimitació de l’àmbit del PEU de Gardeny i que ajusta l’àmbit del SUR 17 i suprimeix la UA32.

Redacció de la Modificació Puntual de PGL a l’àmbit dels blocs Mariola i del carrer Rossinyol.

Modificació puntual de les normes subsidiàries de Naut Aran per la regularització i implantació de les instal•lacions i construccions agropecuàries en sòl no urbanitzable.

Pla Parcial del Subsector 1 del PP-3 industrial del Camí del Mig, en el municipi del Masnou.

Col•laboració en la redacció del document per a la convocatòria d’ajuts del Pla de Foment del Turisme del Centre Històric de Lleida.

Estudis per a l’ordenació i implantació de nous usos en l’àmbit del PE-1 i el seu entorn.

Estudis per a la implantació d’una superfície comercial de caràcter urbà a l’àmbit de l’Avinguda Madrid, entre els carrers d’Isaac Albèniz i de la República del Paraguai.

Estudi d’alternatives per a l’obertura del Camí de Picos i l’ordenació del seu entorn.

Estudi dels paràmetres urbanístics aplicables a l’àmbit d’Estudi de Detall aprovat al nucli de Sucs.

Estudi d’ordenació a l’àmbit del PMU de l’estació de l’AVE de Lleida.

Estudi de reparcel•lació voluntària de la UA-7 a l’entorn del Convent de Santa Clara.

Divisió poligonal del PMU-2 Plàsmica a Cornellà de Llobregat.

Projecte de Reparcel•lació del Polígon d’Actuació Urbanística Pau-Pisesa-Diego Califòrnia, a Balaguer.

Conjunt de valoracions dels lots de sòl integrants de l’antiga finca matriu Can Simó, en els municipis de Masquefa, Sant Llorenç d’Hortons i Sant Esteve Sesrovires.

Projecte per a la construcció de la Clínica Veterinària Avinguda, al carrer Marcel•lí Esquius de l’Hospitalet de Llobregat.

Projecte de reforma d’habitatge al carrer Bosch i Gimpera, a Barcelona.

Projecte per a la construcció del Consultori mèdic d’estètica Esthetic, a l’Avinguda JV Foix, a Barcelona.

Projecte de reforma d’habitatge al carrer Escoles Pies, a Barcelona.

Projecte de construcció d’edifici per a magatzems annexes a la zona de les piscines de Salardú, a Naut Aran.

Estudis previs per a la realització d’un parc esportiu de muntanya en l’àmbit de l’àntic “Pich and Putt” de Salardú, a Naut Aran.

Projecte de reforma i adequació de l’edifici universitari FUB2 i reurbanització del seu espai exterior i plaça pública per a la Fundació Universitària del Bages, a Manresa.

Projecte per a la construcció d’unes piscines descobertes públiques d’aigües termals al municipi d’Arties, a Naut Aran..

Projecte de reforma d’habitatge al carrer Diputació, a Barcelona.

2013

Col·laboració directa en la redacció del POUM de Lleida com equip tècnic extern en estreta coordinació amb els Serveis Tècnics de la Paeria.

Redacció de la Modificació del P.G.M. al sector de Prim, a Barcelona.

Estudis previs pel Pla Especial de la finca de Can Serra, a Canovelles.

Estudis previs per a la redacció del Pla Parcial UP6 circuit, a Parets del Vallès.

Estudis previs per a la implantació d’un alberg de joventut en edifici existent al carrer Trafalgar 26-30, a Barcelona.

Projecte tècnic per als treballs de rehabilitació i conservació de l’edifici d’oficines de Sagràfic al passatge Carsi, a Barcelona.

Estudis previs per a la modificació del planejament urbà i rehabilitació d’edificació per a habitatge, a Castellar de Tost.

Estudis previs per a la rehabilitació i implantació d’un alberg de joventut en un edifici existent al carrer Diputació 219, a Barcelona.

Projecte d’urbanització del PMU-1 de la futura Plaça Central al municipi de Polinyà.

Projecte Executiu per a la construcció de la nova pista poliesportiva coberta, l’edifici d’usos polivalents i la plaça pública a Tredòs, Naut Aran.

Projecte Executiu d’arranjament i nova urbanització de la Plaça Major de Salardú, a Naut Aran.

Projecte d’arranjament i nova urbanització del carrer dera Mola en el tram comprès entre el carrer Major i el carrer Plaus d’Arties, a Naut Aran.

Avantprojecte d’arranjament i nova urbanització del carrer Major, carrer deth Saut, plaça saut deth Culot i el tram viari entre la plaça dera Pica i la travessa deth Saut de Salardú, a Naut Aran.

Avantprojecte d’arranjament i nova urbanització dels carrers des Estudis, Joan Carles, Garona, Sant Jaume, Plaus i Estupe d’Arties, a Naut Aran.

Projecte d’arranjament de l’entroncament del carrer deth Gaveret amb el carrer deth Sant Estève a Tredòs, a Naut Aran.

2012

Alberg Twentytú Hi-Tech Hostel, al 22@ de Barcelona.

Avanç de reparcel·lació en l’àmbit del Camí del Mig, a El Masnou.

Estudi d’Avanç de Pla Parcial i divisió en subsectors a l’àmbit del Camí del Mig, a El Masnou.

Modificació puntual de les NNSS de la Vall d’Aran, per a la implantació d’equipaments d’interès públic en sòl no urbanitzable.

Conjunt de valoracions dels lots de sòl integrants de l’antiga finca matriu Can Simó, en els municipis de Masquefa, Sant Llorenç d’Hortons i Sant Esteve Sesrovires.

Projecte executiu per a la instal•lació de contenidors soterrats en àrees especialment sensibles a l’impacte visual. Carrer deth Solei a Garós, a Naut Aran.

Conjunt de tasques de planejament i gestió urbanística per a l’ordenació i desenvolupament de la compleció del nucli de Salardú, a Naut Aran.

Conjunt de tasques de planejament i gestió urbanística per a l’ordenació i desenvolupament del SAE d’Arties, a Naut Aran.

Conjunt de tasques de planejament i gestió urbanística per a l’ordenació i desenvolupament de la compleció del nucli d’Arties, a Naut Aran.

Conjunt de tasques de planejament i gestió urbanística per a l’ordenació i desenvolupament de la compleció del nucli de Tredós, a Naut Aran.

Projecte executiu per a la rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar a Gósol, Lleida.

2011

Estudis previs per a la modificació puntual de les NNSS i per a la construcció d’un equipament esportiu a Arties, Naut Aran.

Avantprojecte per a la construcció d’un gimnàs municipal a Arties, Naut Aran.

Col·laboració directa en la redacció del POUM de Lleida com equip extern en estreta coordinació amb els Serveis Tècnics de la Paeria.

Projecte d’urbanització de l’àmbit del PAU-1 de Bagergue en el municipi de Naut Aran.

Projecte de reparcel·lació simplificada en l’àmbit del PAU-1 de Bagergue en el municipi de Naut Aran.

Projecte executiu per a la instal·lació de contenidors soterrats en àrees especialment sensibles a l’impacte visual. Carrer Dera Mola a Arties, a Naut Aran.

Projecte executiu per a la instal·lació de contenidors soterrats en àrees especialment sensibles a l’impacte visual. Carrer de Solei a Salardú, a Naut Aran.

Estudis d’encaix volumètric i de gestió urbanística d’una parcel.la en sòl urbà, per a donar contingut a una al•legació al POUM de Riba-Roja d’Ebre aprovat inicialment.

Projecte de reparació d’escullera al riu Garona a Salardú, Naut Aran.

Projecte d'urbanització del Perimetrau a Baqueira, Naut Aran.

Instal•lació d’ascensor públic a l’ajuntament de Naut Aran.

Modificació puntual del Pla General d’Ordenació a l’àmbit industrial del Camí del Mig, al terme municipal del Masnou.

Projecte d'urbanització dels carrers St. Cosme i St. Damià a Tredòs. Naut Aran.

Pla Parcial del sector industrial del Camí del Mig, en el municipi del Masnou, per a la seva regularització urbanística.

Estudis previs per a l’ajuntament per a la transformació de La N-II en via cívica, al Masnou.

2010

Conjunt per a complex cultural amb administració, sala polivalent, biblioteca i auditori, a Castellbisbal.

Document justificatiu de l’interès territorial del sector industrial previst entre els municipis de Sant Ramon i Estaràs, en compliment de les determinacions normatives del Pla Territorial Parcial de les Terres de Ponent.

Pla parcial Urbanístic del sector residencial SUD-6 Molí del Compte, en el Municipi de Balaguer.

Projecte de reparcel·lació per cooperació del Polígon d’Actuació Urbanística - L’estampadora S1, de la “Modificació puntual del Pla General del Masnou, en l’àmbit determinat pel carrers Miquel Biada, Montgat, Torrent Umbert i Carretera N-II i la Unitat d’Actuació UA-1 - Can Montals”.

Pla Especial de Patrimoni del Masnou.

Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Sant Pol de Mar a l’àmbit del pont de la Vallalta.

Modificació puntual del Pla General de Lleida a l’àmbit de la Unitat d’Actuació 12 (UA12) per a la reordenació, millora i connexió dels darreres de l’església de Sant Joan amb el carrer del Canyeret.

Projecte d'instal·lació de 6 contenidors soterrats al carrer de Sentero, s/n a Tredòs, municipi de Naut Aran.

Projecte de reparcel•lació de la Unitat d’Actuació número 3 al nucli de Tredós de Naut Aran.

Rehabilitació i restauració d’antiga borda per a habitatge unifamiliar, a Estamariu.

Nau per a la conservació del parc mòbil de l'Ajuntament de Naut Aran i local de magatzem, a la carretera d'Unha.

2009

Nova àrea de consultoris a la clínica de la Sagrada Família de Barcelona.

Modificació puntual de Pla General Metropolità a l’àmbit del carrer Casanova 23 i part de pati interior d’illa, per a l’obtenció dels sòls destinats a espais lliures públics i per a la materialització d’aprofitament privat en el subsòl d’aquests, com aparcament privat, i la creació d’un equipament privat conformant l’accès a dit espai.

Pla Especial urbanístic d’ordenació de les activitats de càmping en l’àmbit del municipi de Malgrat de Mar.

Estudis previs per la reordenació d’uns sòls amb activitats i edificacions preexistents d’interès en el municipi d’Alfarràs, i la creació d’un polígon industrial als afores del nucli urbà residencial.

Modificació puntual del Pla General Metropolità als barris de Famades, Solanes i Est, al terme municipal de Cornellà de Llobregat.

Avantprojecte d’ampliació de la Clínica Universitària i Urbanització per a la Fundació Universitària del Bages.

Pla Especial per l’ordenació d’un camp de golf al Pla de Beret, Baqueira, al municipi de Naut Aran.

Conjunt plurifamiliar de 16 habitatges de protecció oficial, a Alcoletge.

Projecte per a la Nau industrial del parc mòbil de l'Ajuntament de Naut Aran i local de magatzem, a la carretera d'Unha.

Projecte d'aparcament públic en superfície, a Salardu per a l'Ajuntament de Naut Aran, a Lleida.

Estudis d’ordenació volumètrica a l’àmbit del Pla de Millora Urbana de l’Estació, a Lleida.

Pla Parcial del sector industrial S1 de l’amplicació del polígon industrial de Campllong, a Balaguer.

Pla Especial del Paisatge al sector de la urbanització de la Pola-Giverola a Tossa de Mar.

Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tossa de Mar, en diversos àmbits del municipi.

Projecte d’urbanització del Camí del Tarròs, adequació de l'entorn i accessos de la Sala Polivalent Municipal de Tornabous.

Concurs per a la construcció del nou CEIP Ítaca de 2 línies, a Manresa.

Projecte per a l’alberg de joventut a l'àmbit del 22@, a Barcelona.

Reforma per a instal·lació nou ascensor a l'edifici consistorial, a Salardú , Ajuntament de Naut Aran.

Estudis previs de la viabilitat del sector urbanitzable residencial PP2 al municipi de Santpedor.

Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Lleida a l’àmbit del carrer Cavallers al casc antic.

Projecte d'urbanització de l'espai públic exterior del Museu de la Neu d’Unha, Ajuntament de Naut Aran.

Nau per a serveis de la Brigada Municipal, a Unha, Ajuntament de Naut Aran.

Ampliació de les Instal·lacions Municipals com a Parc de Bombers i nova seu social del nucli de Salardú, Ajuntament de Naut Aran.

Modificació Puntual del POUM de Bigues i Riells al Sector PPU- El Rieral.

Avantprojecte per a la construcció d'un Hotel al carrer Tànger al 22@, a Barcelona.

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Lleida per a l’ordenació del nou sector d’esport, lleure i salut del Parc Territorial de la Basses d’Alpicat a Lleida.

Projecte d’urbanització del nou Parc del Centre Cultural de Castellbisbal.

Estudis previs per a la reforma de l’edifici dels Sindicats, com a residència assistida o habitatge dotacional, a Lleida.

2008

Redacció de l’Àrea Residencial Estratègica corresponent al “Nou Sector Residencial”, de Tremp.

Estudi previ per a conjunt d’edificis plurifamiliars de preu concertat per a 46 habitatges al sector SUR-5 , a Lleida.

Avantprojecte d’edifici plurifamiliar per a 30 habitatges de protecció oficial, a Alcoletge.

Projecte per a espai d’exposició i venda al carrer Princep de Viana, a Lleida.

Ampliació d’habitatge unifamiliar, a Lleida.

Modificació Puntual NNSS de Naut Aran per a la ubicació del Museu de l’Aigua, a Arties.

Projecte de Reparcel·lació al sector residencial SUD-5 Sant Eloi Ixent, a Tàrrega.

Modificació Puntual NNSS de Naut Aran, a Arties.

Estudis previs per la programació del nou sòl industrial, a Tremp “Serret de l’Aspre”.

Estudis previs per la programació del nou sòl industrial, a Balaguer “Mas Llunch”.

Modificació Puntual NNSS de Balaguer per l’ampliació del Polígon Industrial Campllong, a Balaguer.

Modificació Puntual NNSS de Naut Aran al c/Major, a Bagergue.

Projecte d’execució per a la nova sala d’actes i adequació dels accessos de l’ajuntament, de Tornabous.

Estudis d’ordenació per a l’ampliació del recinte firal, de Lleida.

Projecte d’execució per a l’ampliació de la residència per a gent gran, a Callús.

Projecte d’execució per a l’adequació, com a espai d’usos múltiples, de la sala polivalent, a Tornabous.

Projecte d’execució per a edifici residencial plurifamiliar de 29 habitatges, local i aparcament als carrers Calasanç Duran 44-46 i Güell i Ferrer 4-6, a Sabadell.

2007

Pla Especial per a la Implantació d’un Parc Solar públic, a El Pla de Santa Maria.

Pla Especial per a la Implantació d’un Parc Solar públic, a Llardecans.

Urbanització i adequació dels acessos per a la seu central de la Fundació Universitària del Bages, a Manresa.

Conjunt de 5 naus industrials al SUR 11, a Lleida.

Projecte bàsic per a edifici d’oficines al districte 22@, a Barcelona.

Modificació Puntual Pla General d’Ordenació, de Parets del Vallès, pel sector UP-5 circuit.

Projecte d’adaptació Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, a d’Arenys de Mar.

Projecte bàsic per a edifici residencial plurifamiliar per a 15 habitatges i aparcaments a la Carretera de Barcelona 222-226, a Sabadell.

Pla Parcial el Rieral PP U3. Reforma Urbana ,a Bigues i Riells (en redacció).

Modificació Puntual NNSS de les Borges Blanques, per a la concreció dels paràmetres de desenvolupament del sector Agrolés clau 8, subzona 8a.

Projecte d’execució per a conjunt residencial de 23 habitatges unifamiliars (en dues fases d’execució) a Arròs, Vielha e Mijaran.

Pla Especial d’Ordenació del Centre Històric d’Arenys de Mar.

Edifici residencial plurifamiliar per a 9 habitatges al carrer Ripolles 12, a Lleida.

Projecte bàsic per a habitatge unifamiliar, a Castillonroy.

Modificació puntual del pla general i projecte de reparcel·lació dels àmbits de la Font de Llarguerut i la Llacuna, a San Vicent dels Horts.

Estudi per a la redacció del projecte d’edifici terciari a Can Motllor, a Terrassa.

Projecte d’urbanització i de reparcel·lació de l’àmbit del Passatge dels Pins, a Sant Vicenç dels Horts.

2006

Pla de millora de la Carretera d'Amposta, a Tortosa (en redacció).

Pla especial de reforma interior de la Plaça Central, a Polinyà.

Projecte d'urbanització Cooperativa – Salardú.

Projecte d’execució de 13 habitatges, locals i aparcament, al C/ Sardenya, 477-481, a Barcelona.

Projecte d’execució per a l’ampliació i reforma del CEIP "Ull del Vent", a la Bisbal del Penedès.

Adequació del local de Vilamari, 74, a Barcelona, com a nou despatx de Manciñeiras/Parés,arquitectes associats SL.

Pla parcial SUD-5, a Tàrrega.

Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana - Sector de la Unió Vidriera, a Badalona.

Modificació Puntual per al Pla General de Montgat, a l’àmbit de "Les Mallorquines".

Estudis per a la redacció de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit de la SOLVAY, a Martorell.

Projecte bàsic per a conjunt residencial plurifamiliar de 161 habitatges, aparcament i urbanització de la zona comunitària, a Can Montllor, Terrassa.

Pla Especial de Millora Urbana i projecte bàsic per a edifici residencial plurifamiliar de 67 habitatges i aparcament per a 495 places al Passeig Maragall 29-35, a Barcelona.

Projecte bàsic per al nou Poliesportiu Municipal, a Òdena.

Edifici residencial plurifamiliar, de 28 habitatges, locals comercials i aparcament a la Via Júlia, 48-54, a Barcelona.

Edifici residencial plurifamiliar, amb ampliació de volumetria, de 22 habitatges, locals comercials i aparcament al C/ Sardenya 211, a Barcelona.

Redacció del Pla Especial d’ordenació del sector de l’antiga fàbrica IMPACSA, a Balaguer.

Redacció de la Modificació puntual del Pla general d’Ordenació de Creixell, a l’àmbit del Gorg.

Redacció de la Revisió Parcial, del Sòl urbanitzable, del municipi, de Pals.

Pla Especial de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Tànger, Àlaba, Sancho de Avila i Pamplona al 22 @, a Barcelona.

Avantprojecte per a edifici plurifamiliar de 18 habitatges al C/ Llobera d'Alpicat, a Lleida.

Projecte d’execució del Museu Municipal de la Neu, a Unha, Naut Aran.

Projecte d’execució de la plaça municipal sobre edifici d’aparcament públic, a Salardú, Naut Aran.

2005

Estudi de distribució de la biblioteca, de Salardú, municipi de Naut Aran.

Estudi de Programació funcional i d’espais, per a la nova seu Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya als antics tallers Oliva Artés, al districte 22@, de Barcelona.

Estudi de readequació del aparcament públic del nucli, de Salardú, Municipi de Naut Aran.

Estudi d’emplaçament del Museu de la Neu, al Carrer de Coto Baile, d’Unha, municipi de Naut Aran.

Rehabilitació de borda per a habitatge unifamiliar, a Estamariu, Lleida.

Edifici plurifamiliar residencial entre mitgeres, per a 12 apartaments a l’avinguda Príncep de Viana 60, a Lleida.

Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística Pau-Pisesa-Diego Califòrnia, a Balaguer.

Projecte d’execució per a conjunt residencial de 10 habitatges unifamiliars adossats en filera, a Alcoletge.

Estudi de Detall parcel·la de sòl urbanitzable, a Fórnols.

Edifici residencial plurifamiliar de 40 habitatges, de lloguer i de venda, i aparcament, a la Serreta, a Callús, promocionat per INCASOL.

Projecte d’execució de 15 habitatges de lloguer, locals comercials i aparcament a la parcel·la 27 de “La Parada”, a Manresa.

Local comercial i espai d’exposició per a les noves oficines de l’empresa Habitàlia, a Lleida.

Redacció d’Estudis Previs al Pla Parcial del sector residencial Tabac i Pinyana, al municipi d’Algüaire.

Projecte d’execució per a edifici plurifamiliar de 9 habitatges al carrer de Sant Ermengol, a La Seu d’Urgell.

Instal·lacions esportives pel Camp de Futbol i ordenació dels accessos i l'entorn, al municipi d’Arties, de Naut Aran.

Modificació de les NNSS de la Val d'Aran per a la creació de l'àrea esportiva-camp de futbol-, al municipi de Naut Aran, nucli d'Arties.

Estudis dels sectors en sòl urbanitzable programat SUP 4, 5 i 7, i de les unitats urbanístiques en sòl urbanitzable no programat UUNP 4, 5, 6, 8, a Pals.

Ampliació i rehabilitació de la guarderia municipal, a Tredòs, Naut Aran.

2004

Redacció de les Normes Subsidiàries del municipi, de Sant Ramon.

Ordenació del Sector Residencial Pla Parcial Pl-2 a la carretera de Tarragona a Pineda, a Vilaseca.

Pla Especial del sector de l’antiga fàbrica IMPACSA, a Balaguer (Estudis Previs)

Projecte bàsic per a edifici plurifamiliar de 50 habitatges i aparcament al carrer Penedés, a Lleida

Projecte d’execució per a la Seu Social Entitat Menor descentralitzada d’Unha, a Naut Aran, Vall d’Aran.

Projecte d’Urbanització al carrer dera Mola, de Salardú.

Conjunt residencial plurifamiliar de 44 habitatges, aparcament i urbanització de la zona comunitària, a Arenys de Mar.

Modificació Puntual del Pla General del municipi, de Castellbisbal.

Ordenació parcial de l’illa delimitada pels carrers dels Ametllers, de Sant Joan i l’avinguda de Pau Casals.

Pla Parcial residencial l’Àncora, a Torredembarra.

Ampliació amb gimnàs i menjador i reforma d’aularis de l’IES Domènec Perramon, d’Arenys de Munt.

2003

Pla Especial d’infraestructures per al desenvolupament dels Plans Especials 1-2-3-4-5-6 del Nucli de Baqueira, Municipi de Naut Aran.

Projecte bàsic edifici plurifamiliar de 12 habitatges, locals comercials i aparcament, Unitat d’Actuació al carrer Regència d’Urgell, a La Seu d’Urgell.

Projecte de reforma per habitatge, a Arfà.

Estudi emplaçament activitat multimarca vehicles dins l’àmbit del Pla Especial Franja Baix Llobregat.

Modificació instal·lació d’oficines administratives i comercials Sargrafic S.L. al passatge Carsi nº6, a Barcelona.

Edifici plurifamiliar de 14 habitatges i locals comercials al carrer Roger 15, de Barcelona.

Revisió i Actualització del SITPU, del Vallès Occidental.

Projecte de prolongació d’un vial des del camp de futbol fins al barri de La Llevadora, a Pals.

Projectes d’Urbanització per a les UA12 i UA12bis, de Pals.

Edifici plurifamiliar de 22 habitatges, locals comercials i aparcament, al sector “Torrent de la Font IV”, de Badalona (unitat de projecte 6+AA), promocionat per IMPSOL.

Conjunt residencial de 22 habitatges i urbanització zona comunitària, al carrer Navata 24-36, de Barcelona.

Projectes d’Urbanització per a les UA10, UA11 i AA3, de Pals.

Pla Parcial residencial del sector Bellamar Nord, a Calafell.

Assessoria urbanística pel municipi de Naut Aran. Nucli Baqueira.

2002

Projecte bàsic, amb Estudi de Detall, de 38 habitatges i aparcament, a Arenys de Mar.

Ampliació i reforma del Centre d’Assistència Primària, de Sant Quirze del Vallès.

Estudis per a zona de càmping, a Soriguera (Pallars Sobirà)

Centre residencial i d’assistència, per a la gent gran, a Callús

Revisió i Actualització dels SITPU, de Tarragona

Pla Especial de Millora Urbana del Moll de Costa del Port, de Tarragona

Habitatge unifamiliar entre mitgeres Camacho-Nicolau, a Castellbisbal.

Habitatge unifamiliar aïllat Idígora-Arnau, a Pineda de Bages.

Pla d’utilització dels espais portuaris del Port, de Tarragona (PUEP).

2001

Reforma habitatge unifamiliar, a Benissalem, Mallorca.

Col·laboració en la redacció de la Revisió de les Normes Subsidiàries i Complementàries, de la Val d’Aran, al municipi Naut d’Aran.

Projecte per a Llicència provisional dins l’àmbit de la finca “Can Pollo” al municipi, de Sant Boi de Llobregat, Barcelona.

Condicionament dels locals situats en l’edifici de la Fundació Universitària del Bages, FUB, al Passeig Sunyer/Carrer Barcelona a Manresa, per al traslladat de l’Escola de Capacitació Agrària, de Manresa.

Edifici plurifamiliar de 41 habitatges, locals comercials i aparcament, així com la seva urbanització privada, al sector SUR 6, a Lleida.

Avantprojecte per Centre Logístic i magatzem de cotxes "Europark Barcelona", i complex hoteler Grupo Toquero, a Sant Boi.

Projecte per a edifici plurifamiliar de 14 habitatges i aparcament al carrer Salmeron, a Terrassa.

Pla Especial per a zona industrial i de serveis, anomenada Cal Pollo, a Sant Boi.

2000

Habitatge unifamiliar aïllat Rodríguez-Escalona Mitjana, a Cambrils.

Edifici plurifamiliar d'11 habitatges, locals comercials i aparcament al carrer Arquímides, a Terrassa.

Habitatge unifamiliar Puig Rodríguez-Escalona, a Alàs.

Projecte per a nou local BACARDÍ, a l'aeroport, de Madrid-Barajas. Zona terra pont aeri.

1999

Edifici plurifamiliar de 9 habitatges al Parc de Vallparadís, a Terrassa.

Desenvolupament del Pla parcial i projecte d’urbanització, i l’obra del darrer.

Conjunt de 152 habitatges, locals comercials i aparcament al c/ Bisbe Perelló, PP5, a Manresa.

Disseny de l’exposició "1ª Biennal d’Arquitectura de les Comarques Centrals de Catalunya" pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Delegació Bages-Berguedà.

Projecte d’execució d’un edifici docent, per a l’Escola d’Administració d’Empreses de Barcelona, al carrer Aragó 53-55, a Barcelona.

Edifici universitari per a la seu central i aulari, de la Fundació Universitària del Bages, FUB, a Manresa.

Edifici per a Centre d’Assistència Primària i Biblioteca Municipal, a Santpedor.

Habitatge unifamiliar aïllat, A. Hernández, a Vielha.

Complex pel Nou Pavelló Poliesportiu Municipal i plaça pública, de la Seu d’Urgell. (Utilització d’energies renovables, a base de plaques solars)

Conjunt residencial de 64 habitatges, locals comercials i aparcament, fases VI, VII i VII, a l’avinguda de Balàfia, a la Unitat d’Actuació Balàfia-Penedés, a Lleida.

Conjunt residencial de 169 habitatges, locals comercials i aparcament al carrer Francesc Moragues -antiga fàbrica dels Panyos-, a Manresa.

1998

Rehabilitació i ampliació de 2 habitatges entre mitgeres, al carrer Circumval·lació, a Manresa.

Conjunt residencial de 22 habitatges, locals comercials i aparcament , fase V, a la Unitat d'Actuació Balàfia-Penedés, a Lleida.

Direcció de les obres d’urbanització de la Plaça dels Magnolis, per l’Ajuntament de Lleida.

Conjunt residencial de 21 habitatges, locals comercials i aparcament , fase IV, a la Unitat d'Actuació Balàfia-Penedés, a Lleida.

Habitatge unifamiliar aïllat Oriach-Ferrer a Cala Riera, a Begur, Girona.

1997

Conjunt residencial de 23 habitatges, locals comercials i aparcament , fase III, a la Unitat d'Actuació Balàfia-Penedés, a Lleida.

Direccio d'obra de les fases I i II per a conjunt de 54 habitatges, locals comercials i aparcament al C. Penedés 22, Lleida.

Projecte d’habitatge unifamiliar aïllat, a Montant de Tost, Ribera de l’Urgellet, Lleida. (Projecte amb aprofitament dels recursos de l’entorn)

Disseny de l’exposició "Wiford/Stirling/Wilford" al Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona.

1996

Rehabilitació i ampliació de l’antic escorxador, de La Seu d’Urgell, com a equipament social municipal.

1995

Habitatge unifamiliar aïllat Cantón-Rodríguez al camí d'Ustrell 44, a Viladecavalls.

1994

Reforma i rehabilitació d'un edifici de 12 habitatges i locals comercials al carrer Suïssa 8, i Roca i Batlle 2, a Barcelona.

Reforma interior per a la seu d'oficines Laies al carrer Balmes, a Barcelona.

QUI SOM?