Edifici per a la fundació Gas Natural, a Sabadell (2007)

PROMOTOR: Gas Natural

SUPERFÍCIE: 3.863,00 m²

Un projecte de remodelació de l’àrea, exigeix en primer lloc considerar les arrels d’aquest singular espai. Seria doncs, difícil no actuar en conformitat al “genius loci” que sempre es manifestarà, transparentant-se en qualsevol intervenció respectuosa. L’origen de l’edifici i la seva escala en l’entorn, ens porten a unes suggerències formals que permetin una visió unitària del conjunt com a inspiració del projecte.

És així que en aquest marc previ, es decideix enderrocar l’edificació annexa a la de l’any 1899, per tal de posar en valor aquest últim i poder-lo servir i complementar segons els requeriments definits per la propietat en funció del nou ús que se li vol atorgar.

L’accés públic al nou equipament es fa des de la nova construcció en un punt gairebé tangent amb l’antic edifici industrial. És des d’aquesta entrada on es comprèn de cop la constitució general del nou edifici en el seu conjunt. Ara el lloc apareix metamorfosejat en un pou de llum de perímetre envidrat, lleugerament inclinat en una de les seves cares, amb un fons mural, que incorpora totes les comunicacions verticals, en el qual rellisca i es reflexa la llum. És al voltant d’aquest, on es genera la nova dinàmica i s’obté un espai interior que, encara que reduït, ofereix gran interès, per la seva progressió vertical, per la seva lluminositat ambiental i per la riquesa formal d’un ordre esglaonat en un tall trapezoïdal.

COL·LABORADORS REDACTORS:

Jordi Ludevid, arquitecte