Concurs restringit d'idees per a la biblioteca central a Sant Cugat del Vallès (2003)

PROMOTOR: Ajuntament de Sant Cugat

SUPERFÍCIE: 4.995,00 m²

PRESSUPOST: 4.428.005,95 €

Si la arquitectura neix conduïda sobretot per les referències físiques més perceptibles del seu entorn, la Biblioteca que ha de sorgir en aquest lloc les haurà de crear amb la seva pròpia presència, ja que avui està mancat d’aquestes referències necessàries. Hem pogut apreciar únicament les barreres de la traça del ferrocarril amb l’estació i l’arribada d’un vial de sortida de l’autopista i un entorn natural indecís, marginat i rústic, però amb un planejament de futur de marcada vocació urbana.
La biblioteca es un equipament que requereix d’un espai interior el més extensiu i diàfan possible i quan es pot, sense gaires desnivells, a fi de no complicar l’accés i les relacions entre les distintes àrees. Això ens ha fet ocupar l’àrea edificable del solar, en la seva pràctica totalitat. D’aquesta manera aconseguim concentrar i organitzar el programa del Centre en dos únics nivells principals, quedant algunes àrees d’ús més segregables del conjunt que es desenvolupen en alçada pel damunt dels anteriors.
Com a conclusió d’aquest apartat de propòsits per a la Biblioteca Centra Urbana de Sant Cugat, creiem que per una banda la imatge escultòrica, abstracte i orgànica de l’edifici deriva i explica el lloc on està assentat per el que podem assegurar la seva màxima integració, i per l’altre la tipologia escollida per al conjunt en dues extenses plantes i una torre ha d’acollir aquest equipament amb un gran confort, claredat espacial i eficàcia en l’atenció i servei que presta.

COL·LABORADORS REDACTORS:

Enric Sòria, arquitecte