Segon Premi al concurs per al Teatre Municipal de Xàtiva (1998)

PROMOTOR: Ajuntament de Xàtiva

SUPERFÍCIE: 13.589,00 m²

PRESSUPOST: 9.975.140,00 €

El dens programa previst pel solar "Camp de Dalt" juntament amb la necessitat de dotar el conjunt d'espai lliure d'ús públic, ens ha conduït a crear una gran plataforma en la totalitat del solar i al nivell del Passeig de l'Alameda Jaume I.
Emergint d'aquesta explanada, es situa el volum del Teatre Nou, escorat cap el cantó de les edificacions escolars, a la dreta, a fi de concentrar l'espai que queda lliure, que s'agregarà així visualment al Jardí de la Pau, a l'esquerra.
El Teatre, soterra part del seu volum una planta per sota d'aquesta plataforma. La resta del volum, que té el seu sostre en l'esmentada plaça pública, està ocupat per les Sales de les Institucions Musicals, que queden juntament amb el comerç a nivell del carrer de l'Acadèmic Maravall. L'accés a les Sales es farà des del passatge de vianants existent.
Es proposa fer un edifici i un espai públic obert molt permeables des d'aquests dos carrers, eixos de la ciutat, i crear una arquitectura de volums contigus, de traça senzilla i clara, amb un manteniment sostenible, d’ús flexible i adaptable a diferents manifestacions culturals o socials, i amb un caràcter fortament públic i representatiu.

COL·LABORADORS:

Robert Brufau & associats, estructura
Higini Arau, enginyer d’acústica

COL·LABORADORS REDACTORS:

Enric Sòria, arquitecte