Centre cultural i auditori municipal, a Castellbisbal (2010)

PROMOTOR: Ajuntament de Castellbisbal

SUPERFÍCIE: 8.056,60 m²

PRESSUPOST: 11.980.000,00 €

L'objecte del present projecte és la construcció d'un complex cultural, en el municipi de Castellbisbal, que acollirà una sèrie d'espais per tal de desenvolupar en cadascun d'ells les activitats culturals programades des del propi Municipi: l’Auditori, la Biblioteca Municipal, la Sala Polivalent, l’Administració, el bar - cafeteria, el magatzem municipal, l’aparcament i la plaça.

A cavall i com a frontissa entre dos teixits urbans clarament diferents, el solar on se situa el conjunt de l'equipament a d'adequar-se al gra petit que el nucli antic del municipi planteja, en els carrers de Sant Joan i dels Ametllers, així com a la sèrie d'edificis de nova planta que s’hi troben al llarg de l'Avinguda Pau Casals.

El projecte planteja la disposició dels dos volums principals cap a l'Avinguda Pau Casals (l'auditori amb la presència voluntària del cos de la caixa escènica, i el de la biblioteca que vola fins a aquesta Avinguda, de manera que insinua l'accés al complex, com a edifici representatiu i públic que és). Per altra banda, i a mesura que el solar va pujant la seva cota, així com els seus carrers que el limiten, a la cruïlla dels carrers de Sant Joan i dels Ametllers, on es produirà l'arribada de la major part del flux de gent que s'aproparan des del nucli antic del municipi, a la cota 142,50 de l'espai públic exterior i plataforma del conjunt des d'on es pot accedir a tots els espais principals d'activitat, com són la biblioteca, el bloc d'administració, el bar-cafeteria i l'auditori, al mateix temps que també es pot baixar cap a l'Avinguda Pau Casals creuant aquest espai. La proposta volumètrica que es presenta en aquesta zona està referida a un conjunt de cossos més fraccionats i de dimensió més reduïda i per tant menys aparent, de manera que la seva presència queda més vinculada a les edificacions pròximes.

Finalment cal fer referència a la intenció de tancar la proposta del conjunt amb l'adequació del talús, entre el carrer dels Ametllers i el solar objecte del projecte i el del costat ocupat en la seva major part per l'Escola Nostra Senyora de Montserrat, convertint-lo en una zona urbanitzada, prioritzant-ne la seva condició de zona verda, tot inserint-hi alguns elements de circulació per a vianants en forma de rampa pavimentada, que connectarà la plataforma a la cota 142,50 del conjunt amb el carrer dels Ametllers, i una grada integrada en la plantació de vegetació, que permetrà la possibilitat d'activitats a l'aire lliure amb la façana Oest de l'auditori de fons.

COL·LABORADORS:

JT Ardèvol & Associats, aparelladors
Robert Brufau & associats, estructura
Lluis Duart Consulting, Oficina Tècnica
Higini Arau, acústica

CONSTRUCTOR: FCC