Reforma i adequació de l'Ajuntament, a Tornabous (2009)

PROMOTOR: Ajuntament de Tornabous

SUPERFÍCIE: 140,07 m²

PRESSUPOST: 105.392,64 €

COL·LABORADORS:

Victor Bravo, aparellador

COL·LABORADORS REDACTORS: