Ampliació i reforma del CAP a Sant Quirze del Vallès (2008)

PROMOTOR: Servei Català de la Salut, GISA

SUPERFÍCIE: 1.672,00 m²

PRESSUPOST: 1.838.081,19 €

Des de un punt de vista de composició, la poca alçada del volum de consultoris a la banda del carrer fan imprescindible la incorporació d'uns elements que ajudin a incrementar la presència del nou CAP, com a edifici públic, respecte la vialitat que l'envolta.

La solució adoptada per a l'ampliació planteja, pel que fa a la façana nord, una edificació que ressegueix bàsicament l'alineació urbanitzada actualment i que s'atraca contra el mur existent de contenció de terres del carrer, mentre que l'alineació de la façana sud segueix la de l'edifici existent, separant-se d'aquest, per tal de definir el pati necessari per a la ventilació i il·luminació de les estances actuals. L'ampliació s'estructura es dues plantes, la d'accés a cota de l'actual i a la de la planta accés del CAP preexistent, i la planta -1, la cota de la qual ve condicionada per la fonamentació del mur de contenció de terres del vial. Ambdós nivells de la planta -1 s'uneixen amb una rampa que es conforma dins l'àmbit de comunicacions generals de l'edifici.

A la planta d'accés es on es situen la zona d’administració i totes les noves consultes que, juntament amb les existents en aquesta planta i en la inferior del CAP actual, donen compliment al programa sol·licitat.

La planta inferior es reserva per a l'àrea d'atenció continuada i d'educació sanitària, que tot i estar comunicades amb l'accés principal mitjançant ascensor i escala, compten amb un accés i recepció auxiliars.

COL·LABORADORS:

JT Ardèvol & Associats, aparelladors
Robert Brufau & associats, estructura
Consulting Duart SL, enginyer.

CONSTRUCTOR: Construccions Roig Crespo