Pavelló poliesportiu, a la Seu d’Urgell (2003)

PROMOTOR: Ajuntament de la Seu d’Urgell

SUPERFÍCIE: 4.046,00 m²

PRESSUPOST: 2.623.757,53 €

Seguint els condicionaments topogràfics, de relació amb l’entorn immediat, i d’accessibilitat del nou pavelló respecte al nucli urbà, i per tal de minimitzar el seu impacte visual a l’exterior, l’edifici s’enfonsa respecte a la cota dels carrers. El fet d’enfonsar el nivell de la pista de joc provoca que la zona de públic i servei als esportistes es desenvolupi en dues plantes que ocupen tot el front del costat llarg de la pista. Tota aquesta zona s’organitza al voltant d’uns patis que donen ventilació i il·luminació natural als vestidors, serveis i a la sala de musculació que es troben al mateix nivell de la pista de joc.

La planta d’accés, queda a cota del pla inclinat exterior que serveix com a espai d’arribada i trobada del públic. Aquesta planta es situa per sobre de la de vestidors i s’articula en tres espais que queden lligats visualment a través dels patis vidrats.

Al nord de l'edifici s'organitza un volum d'una alçada on s'ubiquen les sales per a les entitats esportives, serveis i instal·lacions. Les cinc sales d'entitat previstes s'obren visualment a la pista, i que s’il·luminen i ventilen a través de cinc claraboies situades a la coberta.

COL·LABORADORS:

Josep Camps, aparellador
Robert Brufau & associats, estructura
Antonio Trilla, enginyer

COL·LABORADORS REDACTORS:

Enric Sòria i Badia, arquitecte

CONSTRUCTOR: Construcciones Cots i Claret