Projecte Executiu de l'Escola d'Administració d'Empreses, a Barcelona (2001)

PROMOTOR: Escola d’Administració d’Empreses

SUPERFÍCIE: 5.592,0 m²

PRESSUPOST: 3.275.515,97 €

COL·LABORADORS:

Valeri Consultors Associats, enginyeria

COL·LABORADORS REDACTORS:

Gustavo Coderch, arquitecte