Reforma d'un habitatge al carrer Bosch i Gimpera, a Barcelona (2016)

PROMOTOR:

SUPERFÍCIE: 196,37 m2

COL¡LABORADORS: