Rehabilitació d'un habitatge unifamiliar a Gósol, Lleida (2014)

PROMOTOR: Albert Idígora i Gemma Arnau

SUPERFÍCIE: 191,92 m2

PRESSUPOST: 221.301,92€

COL·LABORADORS: