Edifici plurifamiliar de 14 habitatges al c/ Roger, a Barcelona (2006)

PROMOTOR: METRO-3

SUPERFÍCIE: 1.207,00 m²

PRESSUPOST: 465.000,00 €

A aquest solar en cantonada i entre mitgeres, es projecten 3 habitatges per planta: 2 pisos de tres habitacions al voltant dels 80 m2 i un pis petit d’1 habitació, segons requeriments de la propietat.

El balcó corregut en la façana a carrer Roger, a sud, recull les dependències principals de cadascú dels habitatges de 3 habitacions, mentre que, per tal de poder donar mida a l’habitatge d’una habitació el cos sortint es tanca fins al límit de façana permès en el seu vol a carrer. Aquest espai exterior i les dimensions de les obertures en façana, mitjançant el tancament tèxtil practicable, generen una extensió de l’espai interior. La cantonada es defineix al tester com a continuació de la façana al carrer Portbou més massissa per tal d’enfatitzar-ne la principal al carrer Roger.

La zona enjardinada interior de pati d’illa actua com a prolongació visual dels habitatges en planta baixa.

COL·LABORADORS:

Departament Tècnic, METRO-3

CONSTRUCTOR: METRO-3