Conjunt residencial de 169 habitatges a “Els Panyos”, a Manresa (2004)

PROMOTOR: Brilten Inmobiliaria S.L.

SUPERFÍCIE: 26.792,90 m²

PRESSUPOST: 9.037.455,07 €

El conjunt està format per tres blocs d’habitatges sobre dues plantes que els uneixen, destinades a aparcament i a l’ús comercial. La coberta d’aquesta zona, on no està ocupada per les edificacions, queda resolta a manera de plaça del conjunt.

L’accés a aquest es realitza des d’un dels punts més alts del carrer, relacionat amb el solar, entre el bloc de la torre i el que dóna front al carrer. La plaça, a l’interior, queda a un nivell lleugerament aixecat respecte del carrer. Serà, a través d’aquesta plaça, on es faran els accessos als habitatges dels tres blocs del conjunt. Internament, la zona destinada a aparcament, queda també comunicada amb els habitatges per tal de facilitar-ne la seva relació, mitjançant els ascensors de cadascun dels nuclis verticals.

Els dos blocs que donen front al parc i a l’espai públic davant de l’antiga fàbrica dels “Panyos” es recolzen al sòl sobre un element de sòcol, lleugerament permeable per a facilitar la ventilació de l’aparcament.

COL·LABORADORS:

Jaume Monzó, aparellador
Robert Brufau & associats, estructura
Antonio Trilla, enginyer

COL·LABORADORS REDACTORS:

Jordi Ludevid, arquitecte

CONSTRUCTOR: Brilten Inmobiliaria S.L.