Conjunt de 41 habitatges al SUR 6 (fase II, 30 habitatges), a Lleida (2005)

PROMOTOR: CACOMSA S.L.

SUPERFÍCIE: 5.880,00 m²

PRESSUPOST: 2.349.919 €

L’edificació té un front continu de Planta Baixa i cinc plantes pis d’obra vista, amb aprofitament, mitjançant sistema de dúplex, de la planta baixa i pis com a espai de jardí/terrassa privats part de l’espai lliure de parcel•la. La resta d’aquest espai és un espai lliure mancomunat del bloc d’habitatges.

Tots els habitatges tenen ventilació creuada, excepte l’apartament de dues habitacions, i la tipologia dominant és d’habitatges de tres i quatre dormitoris amb dos banys complerts.

A nivell formal es produeix un important esforç compositiu per donar un important caire urbà als dos fronts de façana que genera l’edifici, donant molta importància al joc de volums oberts i pla de façana.

COL·LABORADORS:

Francesc Roig, aparellador
Forbacsa, estructura
Xavier Sampietro, enginyer

CONSTRUCTOR: CACOMSA S.L.