Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Ramon (2007)

PROMOTOR: Ajuntament de Sant Ramon

SUPERFÍCIE: 1.867Ha (total terme municipal)

El municipi de Sant Ramon (Segarra) conta amb un total de 560 habitants aproximadament, que es reparteixen entre el nucli de Sant Ramon – La Manresana i els altres tres nuclis agregats: Gospí, Viver i Portell.

L’operació prevista pel POUM té com a principal objectiu conjuminar les necessitats del municipi amb els principis d’un desenvolupament sostenible. Concretament es proposa:

1.Creixement mitjançant la compactació de cadascun dels nuclis i teixits consolidats existents.

2.Consolidació d’una polaritat logística/industrial supramunicipal, ben connectada i allunyada dels nuclis.

3.Reconeixement d’una activitat industrial històricament implantada i en actiu.

4.Ús de tipologies compactes que s’integren en els teixits existents, i l’ús puntual de tipologies aïllades per motius de permeabilitat del paisatge, integració o gestió urbanística.

5.Potenciació de l’entorn del Santuari com a element de centralitat i referència i aglutinador de serveis, dotacions, accessos, a la vegada que recull les previsions d’habitatges amb protecció derivades de les petites operacions previstes en els nuclis agregats.

6.Possibilitat de transformació dels teixits obsolets inserits en els nuclis històrics i amb capacitat de millora de punts conflictius de la xarxa viària interna.

COL·LABORADORS:
Josep Lascurain, biòleg. Àrea ambiental
Antoni Grau, enginyer industrial. Àrea mobilitat
Xavier Xifra/Sergi Aymerich, advocats

EDIFICABILITAT:
15.072m²st residencial
1.620m²st terciari
108.766m²st industrial

HABITATGES: 143uts (nova creació)