Adjudicataris del concurs pels nous caps per l’ICS


 ADJUDICATARIS del Concurs per a l’ampliació mitjançant procediments industrialitzats dels Centres de Atenció Primaria de l’ICS. Lot 4.

El lot comprén l’ampliació del CAP Torreforta i la construcció del CUAP Baix Vallès. Projecte i obra amb Constructora d’Aro.

L’ampliació del CAP Torreforta s’articula a partir de 3 patis bioclimàtics que garanteixen la captació controlada d’energia i il·luminació, coronats per 3 xemeneies amb les que s’assegura la correcta ventilació del conjunt.

D’aquesta manera, reduïm el consum de l’edifici apropant-nos als models d’edifici NZEB que exigeix el repte mediambiental al que avui en dia s’enfronta l’arquitectura.

Alhora, els tres patis organitzen els espais i circulacions de les zones comunes.

Per altra banda, el CUAP Baix Vallès és un projecte de nova planta que complementa el CAP La Florida.

El cos principal es sitúa de manera ortogonal al Passeig de la Florida, recolzant el nou recorregut de vianants que condueix fins al porxo de l’àrea d’entrada i definint, juntament amb el volum del SEM, un nou espai urbanitzat. A l’interior, des de la seva recepció i sales d’espera s’estira el corredor d’accés a les consultes i boxs de l’àrea d’atenció, que connecta fins arribar a l’àrea del personal sanitari.

La definició del revestiment exterior pel nou Centre es projecta amb una textura contínua per a tots els seus volums façanes, però amb acabats materials diferents.

Ambdós projectes s’ha dissenyat a partir de mòduls prefabricats de CompactHabit, amb els que optimitzem i reduïm els plaços de construcció, a més de facilitar la gestió en obra.