Finalitzada la col·locació dels mòduls del CAP Torreforta, a Tarragona

Avui dijous 31 d’agost de 2023 s’ha col·locat l’últim dels 58 mòduls industrialitzats que conformen l’ampliació del Centre d’Atenció Primària Torreforta – La Granja de l’Institut Català de la Salut.

La nova construcció es situa adossada a la volumetria del CAP existent i genera connexions a cada planta, formant funcionalment un únic edifici. L’ampliació genera una façana de PB+2 al carrer Móra d’Ebre i de PB+1 cap a l’espai verd que delimita a sud.

Les tasques de transport i col·locació d’aquests mòduls han estat finalitzades en tan sols 10 dies. Comencen ara les feines in situ: segellat de juntes entre mòduls, col·locació d’acabats i revestiments continus, cobriment dels patis i col·locació i connexió de les instal·lacions entre mòduls.

Està previst que l’ampliació entri en funcionament a finals de desembre del present any. Així, el procés complert de projecte i obra té una duració prevista de menys d’un any, trient partit de la reducció dels temps d’obra que permet la construcció preindustrialitzada.

Adjuntes a continuació, les imatges del procés de transport i col·locació dels mòduls de l’ampliació del CAP Torreforta.