TOTS ELS PROJECTES

2022 + -

 • Nou edifici docent-universitari i llar d’infants FUB4, per a la Fundació Universitària del Bages, a Manresa.
 • Nova passera per al pont de llums de l’auditori del centre cultural d’Els Costals, a Castellbisbal.

2021 + -

 • Projecte de rehabilitació de l’edifici catalogat d’habitatge al passeig Bertrand 3, a Sant Feliu de Llobregat.
 • Elements per a la senyalètica per a la nova identificació dels espais del Centre Cultural dels Costals, a Castellbisbal.
 • Anàlisi de projecció a futur i Estudis preliminars dels plans de ciutat vella, a Barcelona.
 • Projecte per a la construcció del nou edifici docent per a la Fundació Universitària del Bages i escola bressol de formació, a Manresa.

2020 + -

 • Nou espai d’estacionament per a vehicles al carrer Ramon Iglesias 6-8 per a la FUB, a Manresa.
 • Projecte del conjunt residencial per a 7 habitatges i zona comú de Cal Mitjaire a la plaça Major, de Gòsol.
 • Nou porxo per a la zona d’accés del Centre d’Assistència Primària municipal, a Santpedor.
 • Arranjament i nova urbanització del carrer Major, a Salardú.
 • Modificació puntual del PGOU per a la protecció del front tradicional de l’antic barri d’Alella i el seu entorn, del Masnou. Document per a l’aprovació inicial.
 • Reforma d’habitatge unifamiliar al barri de San Lorenzo, a Torrelavega.
 • Fase 2 del projecte d’arranjament i nova urbanització del carrer Perimetrau, a Baquèira, Naut Aran.
 • Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanístic PAU Millàs-Fira, a Cornellà de Llobregat.

2019 + -

 • Estudis previs per a la construcció d’un nova residència per a gent gran i centre assistencial a Salardú, Naut Aran.
 • Reforma per a les oficines d’Spanish Heritage a l’avinguda Diagonal 363, Barcelona.
 • Nova pista poliesportiva coberta, edifici d’usos polivalents i plaça pública a Tredòs, Naut Aran.
 • Avantprojecte per a nou aparcament i urbanització de la plaça coberta a Salardú, Naut Aran.
 • Rehabilitació i ampliació pels estudis de Medicina i Fisioteràpia de la Fundació Universitària del Bages, en els pavellons del conjunt del recinte de l’antic Escorxador Municipal de Manresa, així com les obres d’urbanització del seu pati central per a l’adequació final del conjunt protegit BCIL pel Campus Universitari a Manresa de la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya.
 • Adequació per als nous espais del programa de Simulació de la Facultat de Medicina UVic-UCC registrat com a Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC), a l’edifici de la Clínica CU+, al campus Manresa.
 • Recuperació i rehabilitació de l’antiga porta d’accés al nucli urbà de Salardú, a Naut Aran.
 • Estudis d’ordenació per a la transformació i adequació dels espais del nou recinte Firal de Lleida.

2018 + -

 • Projecte per a la Galeria d’art Toni Tàpies al carrer Bruc 18, a Barcelona.
 •  Reforma, rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar a Gósol, Lleida.
 •  Projecte de Casal Social, sala polivalent i urbanització exterior a Arties,  Naut Aran.
 •  Projecte d’Execució per al nou local per a l’arxiu i catalogació de les obres d’Antoni Tàpies i taller de treball per al manteniment de la conservació de les pintures de l’artista, al carrer Mallorca 673, a Barcelona.
 •  Urbanització de la Plaça del Cantó al nucli urbà de Tredós, a Naut Aran.
 •  Instal·lació de vestuaris, serveis i punt de control a les piscines descobertes públiques d’aigües termals al municipi d’Arties, a Naut Aran.
 •  Reforma i distribució dels espais interiors per a les noves oficines de Sagràfic al passatge Carsi 6, a Barcelona.
 •  Arranjament i nova urbanització del carrer Major, carrer deth Saut, plaça saut deth Culot i tram viari entre la plaça dera Pica i la travessa deth Saut de Salardú, Naut Aran.

2017 + -

 • Nova Clínica Veterinària” l’Avinguda” al carrer Marcel·lí Esquius 55, a l’Hospitalet.
 • Reforma d’habitatge al carrer Bosch i Gimpera, a Barcelona.
 • Projecte de reforma d’habitatge al carrer Escoles Pies, a Barcelona.
 • Nou edifici de magatzems annexes a la zona de les piscines de Salardú, a Naut Aran.
 • Rehabilitació i ampliació d’edificació per a habitatge i modificació del planejament urbà, a Castellar de Tost.

2016 + -

 • Estudis previs per a la realització d’un parc esportiu de muntanya en l’àmbit de l’antic “Pich and Putt” de Salardú, a Naut Aran.
 • Piscines descobertes públiques d’aigües termals al municipi d’Arties, a Naut Aran.

2015 + -

 • Reforma i adequació de l’edifici universitari FUB2 i reurbanització del seu espai exterior i plaça pública per a la Fundació Universitària del Bages, a Manresa.
 • Reforma d’habitatge al carrer Diputació 337, a Barcelona.
 • Nou Consultori i Clínica de Medicina Estètica “Esthetic”, a l’Avinguda JV Foix 72, a Barcelona.
 • Redacció en els estudis previs i de l’Avanç del POUM de Lleida:
  • Treballs tècnics de presa de dades de camp i document d’anàlisi territorial i urbanístic per l’elaboració de l’Avanç del POUM.
  • Treballs tècnics d’anàlisi i de propostes urbanístiques per l’elaboració de l’Avanç d’ordenació del Centre Històric de Lleida, a l’entorn del Turó de la Seu Vella.
  • Treballs tècnics de concreció de les intervencions detallades al Centre Històric, barris i nuclis de Lleida, d’acord als treballs previs realitzats.
  • Treballs tècnics de desenvolupament de les directrius de l’Avanç del POUM en relació a la concreció, formalització, programació i estudi de gestió i viabilitat dels nous sectors i creixements urbanístics proposats.
  •  Treballs tècnics per al suport en la finalització i closa de desenvolupament de les directrius de l’Avanç del POUM per tal d’efectuar la valoració i incorporació de les aportacions rebudes dins del procés de participació ciutadana i dels informes sectorials rebuts.
 • Modificació puntual de PGO a l’àmbit de la Plaça Central de Polinyà.
 • Estudi d’ordenació a l’àmbit del PMU de l’estació de l’AVE de Lleida.

2014 + -

 • Projecte per a la sol·licitud de la llicència municipal per als treballs de rehabilitació, enderroc de construccions auxiliars i ampliació per a un habitatge unifamiliar a Linton Road nº 15, per a l’”Oxford Planning Control and Conservation Council Department”, a Oxford UK.
 •  Auditoria energètica i proposta per a la implantació del procediment de Gestió Ambiental i d’Eficiència Energètica per als edificis del campus universitari de Ciències de la Salut, a Manresa.
 •  Arranjament i nova urbanització del carrer dera Mola entre el carrer Major i el carrer Plaus d’Arties, a Naut Aran.

2013 + -

 • Arranjament i nova urbanització de la Plaça Major de Salardú, a Naut Aran.
 •  Estudis previs per a la implantació d’un alberg de joventut en edifici existent al carrer Trafalgar 26-30, a Barcelona.
 •  Projecte d’urbanització del PMU-1 de la futura Plaça Central al municipi de Polinyà.
 •  Col·laboració directa en la redacció del POUM de Lleida com equip tècnic extern en estreta coordinació amb els Serveis Tècnics de la Paeria.
 •  Redacció de la Modificació del P.G.M. al sector de Prim, a Barcelona.
 •  Estudis previs per a la redacció del Pla Parcial UP6 circuit, a Parets del Vallès.

2012 + -

 • Nou edifici per a Clínica Universitària CU+ en el Campus de la Fundació Universitària del Bages, a Manresa.
 • Twentytú Hi-Tech Hostel al districte 22@ de Barcelona. Edifici amb certificació energètica ISO 50001 i qualificació energètica d’edificis A. Twentytú Hi-Tech Hostel és el primer edifici d’ús hoteler a Barcelona que obté la màxima qualificació en matèria d’eficiència energètica.
 • Edifici residencial plurifamiliar, amb ampliació de volumetria, de 22 habitatges, locals comercials i aparcament al C/ Sardenya 211, a Barcelona.
 • Projecte executiu per a la instal·lació de contenidors soterrats en àrees especialment sensibles a l’impacte visual. Carrer deth Solei a Garós, a Naut Aran.
 • Rehabilitació i restauració d’antiga borda per a habitatge unifamiliar, a Estamariu.
 • Avanç de reparcel·lació en l’àmbit del Camí del Mig, a El Masnou.

2011 + -

 • Edifici residencial plurifamiliar de 40 habitatges, de lloguer i de venda, i aparcament al carrer Reverend Puigbò  a la Serreta de Callús, promocionat per INCASOL.
 • Instal·lació de contenidors soterrats en àrees especialment sensibles a l’impacte visual. Carrer Dera Mola a Arties i Carrer de Solei a Salardú, a Naut Aran.
 • Urbanització del carrer Perimetrau a Baqueira, Naut Aran.
 • Nau per a la conservació del parc mòbil de l'Ajuntament de Naut Aran i local de magatzem, a la carretera d'Unha.
 • Projecte de reparació d’escullera al riu Garona a Salardú, Naut Aran. 
 • Avantprojecte per a la construcció d’un gimnàs municipal a Arties, Naut Aran.
 • Estudis previs per a la modificació puntual de les NNSS i per a la construcció d’un equipament esportiu a Arties, Naut Aran.

2010 + -

 • Centre Cultural “Els Costals”, amb auditori, biblioteca, sala d’exposicions i oficines a l’avinguda de Pau Casals, a Castellbisbal.
 • Instal·lació de 6 contenidors soterrats al carrer de Sentero a Tredòs, Naut Aran.
 • Document justificatiu de l’interès territorial del sector industrial previst entre els municipis de Sant Ramon i Estaràs, en compliment de les determinacions normatives del Pla Territorial Parcial de les Terres de Ponent.
 • Pla Especial de Patrimoni del Masnou.
 • Pla d’ampliació de La Fira de Lleida. Avanç.

2009 + -

 • Edifici residencial plurifamiliar, de 28 habitatges,  locals comercials i aparcament a la Via Júlia, 48-54, a Barcelona.
 • Modificació puntual de Pla General Metropolità a l’àmbit del carrer Casanova 23 i part de pati interior d’illa, per a l’obtenció dels sòls destinats a espais lliures públics i per a la materialització d’aprofitament privat en el subsòl d’aquests, com aparcament privat, i la creació d’un equipament privat conformant l’accés a dit espai.
 • Projecte Executiu pel conjunt plurifamiliar de 16 habitatges de VPO, a Alcoletge.
 • Projecte Executiu d'aparcament públic en superfície, a Salardú per a l'Ajuntament de Naut Aran, a Lleida.
 • Estudis d’ordenació volumètrica a l’àmbit del Pla de Millora Urbana de l’Estació, a Lleida.
 • Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Tossa de Mar, en diversos àmbits del municipi.
 • Projecte d’urbanització del Camí del Tarròs, adequació de l'entorn i accessos de la Sala Polivalent Municipal de Tornabous.
 • Projecte d'urbanització de l'espai públic exterior del Museu de la Neu d’Unha, Ajuntament de Naut Aran.
 •  Nova seu social i ampliació de les Instal·lacions Municipals com a Parc de Bombers del nucli de Salardú, Ajuntament de Naut Aran.
 •  Estudi d’estratègies de desenvolupament per l’ampliació de La Fira de Lleida.
 • Estudis previs per a la reforma de l’edifici dels Sindicats, com a residència assistida i centre de dia, a Lleida.

2008 + -

 • Redacció de l’Àrea Residencial Estratègica corresponent al “Nou Sector Residencial”, de Tremp.
 • Estudi previ per a conjunt d’edificis plurifamiliars de preu concertat per a 46 habitatges al sector SUR-5 , a Lleida
 • Avantprojecte d’edifici plurifamiliar per a 30 habitatges de protecció oficial, a Alcoletge.
 • Projecte per a espai d’exposició i venda al carrer Princep de Viana, a Lleida.
 • Ampliació d’habitatge unifamiliar, a Lleida.
 • Modificació Puntual NNSS de Naut Aran per a la ubicació del Museu de l’Aigua, a Arties.
 • Projecte de Reparcel·lació al sector residencial SUD-5 Sant Eloi Ixent, a Tàrrega.
 • Modificació Puntual NNSS de Naut Aran, a Arties.
 • Estudis previs per la programació del nou sòl industrial, a Tremp “Serret de l’Aspre”
 • Estudis previs per la programació del nou sòl industrial, a Balaguer “Mas Llunch”.
 • Modificació Puntual NNSS de Balaguer per l’ampliació del Polígon Industrial Campllong, a Balaguer.
 • Modificació Puntual NNSS de Naut Aran al c/Major, a Bagergue.
 • Projecte d’execució per a la nova sala d’actes i adequació dels accessos de l’ajuntament, de Tornabous.
 • Estudis d’ordenació per a l’ampliació del recinte firal, de Lleida.
 • Projecte d’execució per a l’ampliació de la residència per a gent gran, a Callús.
 • Projecte d’execució per a l’adequació, com a espai d’usos múltiples, de la sala polivalent, a Tornabous.
 • Projecte d’execució per a edifici residencial plurifamiliar de 29 habitatges, local i aparcament als carrers Calasanç Duran 44-46 i Güell i Ferrer 4-6, a Sabadell.

2007 + -

 • Pla Especial per a la Implantació d’un Parc Solar públic, a El Pla de Santa Maria.
 • Pla Especial per a la Implantació d’un Parc Solar públic, a Llardecans.
 • Urbanització i adequació dels acessos per a la seu central de la Fundació Universitària del Bages, a Manresa.
 • Conjunt de 5 naus industrials al SUR 11, a Lleida.
 • Projecte bàsic per a edifici d’oficines al districte 22@, a Barcelona.
 • Modificació Puntual Pla General d’Ordenació, de Parets del Vallès, pel sector UP-5 circuit.
 • Projecte d’adaptació Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, a d’Arenys de Mar.
 • Projecte bàsic per a edifici residencial plurifamiliar per a 15 habitatges i aparcaments a la Carretera de Barcelona 222-226, a Sabadell.
 • Pla Parcial el Rieral PP U3. Reforma Urbana ,a Bigues i Riells (en redacció).
 • Modificació Puntual NNSS de les Borges Blanques, per a la concreció dels paràmetres de desenvolupament del sector Agrolés clau 8, subzona 8a.
 • Projecte d’execució per a conjunt residencial de 23 habitatges unifamiliars (en dues fases d’execució) a Arròs, Vielha e Mijaran.
 • Pla Especial d’Ordenació del Centre Històric d’Arenys de Mar.
 • Edifici residencial plurifamiliar per a 9 habitatges al carrer Ripolles 12, a Lleida.
 • Projecte bàsic per a habitatge unifamiliar, a Castillonroy.
 • Modificació puntual del pla general i projecte de reparcel· lació dels àmbits de la Font de Llarguerut i la Llacuna, a San Vicent dels Horts.
 • Estudi per a la redacció del projecte d’edifici terciari a Can Motllor, a Terrassa.
 • Projecte d’urbanització i de reparcel·lació de l’àmbit del Passatge dels Pins, a Sant Vicenç dels Horts.

2006 + -

 • Pla de millora de la Carretera d'Amposta, a Tortosa (en redacció).
 • Pla especial de reforma interior de la Plaça Central, a Polinyà
 • Projecte d'urbanització Cooperativa – Salardú.
 • Projecte d’execució de 13 habitatges, locals i aparcament, al C/ Sardenya, 477-481, a Barcelona.
 • Projecte d’execució per a l’ampliació i reforma del CEIP "Ull del Vent", a la Bisbal del Penedès.
 • Adequació del local de Vilamari, 74, a Barcelona, com a nou despatx de Manciñeiras/Parés,arquitectes associats SL.
 • Pla parcial SUD-5, a Tàrrega.
 • Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana - Sector de la Unió Vidriera, a Badalona.
 • Modificació Puntual per al Pla General de Montgat, a l’àmbit de "Les Mallorquines".
 • Estudis per a la redacció de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit de la SOLVAY, a Martorell.
 • Projecte bàsic per a conjunt residencial plurifamiliar de 161 habitatges, aparcament i urbanització de la zona comunitària, a Can Montllor, Terrassa.
 • Pla Especial de Millora Urbana i projecte bàsic per a edifici residencial plurifamiliar de 67 habitatges i aparcament per a 495 places al Passeig Maragall 29-35, a Barcelona
 • Projecte bàsic per al nou Poliesportiu Municipal, a Òdena.
 • Edifici residencial plurifamiliar, de 28 habitatges, locals comercials i aparcament a la Via Júlia, 48-54, a Barcelona.
 • Edifici residencial plurifamiliar, amb ampliació de volumetria, de 22 habitatges, locals comercials i aparcament al C/ Sardenya 211, a Barcelona.
 • Redacció del Pla Especial d’ordenació del sector de l’antiga fàbrica IMPACSA, a Balaguer.
 • Redacció de la Modificació puntual del Pla general d’Ordenació de Creixell, a l’àmbit del Gorg.
 • Redacció de la Revisió Parcial, del Sòl urbanitzable, del municipi, de Pals.
 • Pla Especial de Millora Urbana de l'illa delimitada pels carrers Tànger, Àlaba, Sancho de Avila i Pamplona al 22 @, a Barcelona.
 • Avantprojecte per a edifici plurifamiliar de 18 habitatges al C/ Llobera d'Alpicat, a Lleida.
 • Projecte d’execució del Museu Municipal de la Neu, a Unha, Naut Aran.
 • Projecte d’execució de la plaça municipal sobre edifici d’aparcament públic, a Salardú, Naut Aran.

2005 + -

 • Estudi de distribució de la biblioteca, de Salardú, municipi de Naut Aran.
 • Estudi de Programació funcional i d’espais, per a la nova seu Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya als antics tallers Oliva Artés, al districte 22@, de Barcelona.
 • Estudi de readequació del aparcament públic del nucli, de Salardú, Municipi de Naut Aran.
 • Estudi d’emplaçament del Museu de la Neu, al Carrer de Coto Baile, d’Unha, municipi de Naut Aran.
 • Rehabilitació de borda per a habitatge unifamiliar, a Estamariu, Lleida.
 • Edifici plurifamiliar residencial entre mitgeres, per a 12 apartaments a l’avinguda Príncep de Viana 60, a Lleida.
 • Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística Pau-Pisesa-Diego Califòrnia, a Balaguer.
 • Projecte d’execució per a conjunt residencial de 10 habitatges unifamiliars adossats en filera, a Alcoletge.
 • Estudi de Detall parcel·la de sòl urbanitzable, a Fórnols.
 • Edifici residencial plurifamiliar de 40 habitatges, de lloguer i de venda, i aparcament, a la Serreta, a Callús, promocionat per INCASOL.
 • Projecte d’execució de 15 habitatges de lloguer, locals comercials i aparcament a la parcel·la 27 de “La Parada”, a Manresa.
 • Local comercial i espai d’exposició per a les noves oficines de l’empresa Habitàlia, a Lleida.
 • Redacció d’Estudis Previs al Pla Parcial del sector residencial Tabac i Pinyana, al municipi d’Algüaire.
 • Projecte d’execució per a edifici plurifamiliar de 9 habitatges al carrer de Sant Ermengol, a La Seu d’Urgell.
 • Instal·lacions esportives pel Camp de Futbol i ordenació dels accessos i l'entorn, al municipi d’Arties, de Naut Aran.
 • Modificació de les NNSS de la Val d'Aran per a la creació de l'àrea esportiva-camp de futbol-, al municipi de Naut Aran, nucli d'Arties.
 • Estudis dels sectors en sòl urbanitzable programat SUP 4, 5 i 7, i de les unitats urbanístiques en sòl urbanitzable no programat UUNP 4, 5, 6, 8, a Pals.
 • Ampliació i rehabilitació de la guarderia municipal, a Tredòs, Naut Aran.

2004 + -

 • Redacció de les Normes Subsidiàries del municipi, de Sant Ramon.
 • Ordenació del Sector Residencial Pla Parcial Pl-2 a la carretera de Tarragona a Pineda, a Vilaseca.
 • Pla Especial del sector de l’antiga fàbrica IMPACSA, a Balaguer (Estudis Previs)
 • Projecte bàsic per a edifici plurifamiliar de 50 habitatges i aparcament al carrer Penedés, a Lleida
 • Projecte d’execució per a la Seu Social Entitat Menor descentralitzada d’Unha, a Naut Aran, Vall d’Aran.
 • Projecte d’Urbanització al carrer dera Mola, de Salardú.
 • Conjunt residencial plurifamiliar de 44 habitatges, aparcament i urbanització de la zona comunitària, a Arenys de Mar.
 • Modificació Puntual del Pla General del municipi, de Castellbisbal.
  Ordenació parcial de l’illa delimitada pels carrers dels Ametllers, de Sant Joan i l’avinguda de Pau Casals.
 • Conjunt per a complex cultural amb administració, sala polivalent, biblioteca i auditori, a Castellbisbal.
 • Pla Parcial residencial l’Àncora, a Torredembarra.
 • Ampliació amb gimnàs i menjador i reforma d’aularis de l’IES Domènec Perramon, d’Arenys de Munt.

2003 + -

 • Pla Especial d’infraestructures per al desenvolupament dels Plans Especials 1-2-3-4-5-6 del Nucli de Baqueira, Municipi de Naut Aran.
 • Projecte bàsic edifici plurifamiliar de 12 habitatges, locals comercials i aparcament, Unitat d’Actuació al carrer Regència d’Urgell, a La Seu d’Urgell.
 • Projecte de reforma per habitatge, a Arfà.
 • Estudi emplaçament activitat multimarca vehicles dins l’àmbit del Pla Especial Franja Baix Llobregat.
 • Modificació instal·lació d’oficines administratives i comercials Sargrafic S.L. al passatge Carsi nº6, a Barcelona.
 • Edifici plurifamiliar de 14 habitatges i locals comercials al carrer Roger 15, de Barcelona.
 • Revisió i Actualització del SITPU, del Vallès Occidental.
 • Projecte de prolongació d’un vial des del camp de futbol fins al barri de La Llevadora, a Pals.
 • Projectes d’Urbanització per a les UA12 i UA12bis, de Pals.
 • Edifici plurifamiliar de 22 habitatges, locals comercials i aparcament, al sector “Torrent de la Font IV”, de Badalona (unitat de projecte 6+AA), promocionat per IMPSOL.
 • Conjunt residencial de 22 habitatges i urbanització zona comunitària, al carrer Navata 24-36, de Barcelona.
 • Projectes d’Urbanització per a les UA10, UA11 i AA3, de Pals.
 • Pla Parcial residencial del sector Bellamar Nord, a Calafell.
 • Assessoria urbanística pel municipi de Naut Aran. Nucli Baqueira.

2002 + -

 • Projecte bàsic, amb Estudi de Detall, de 38 habitatges i aparcament, a Arenys de Mar.
 • Ampliació i reforma del Centre d’Assistència Primària, de Sant Quirze del Vallès.
 • Estudis per a zona de càmping, a Soriguera (Pallars Sobirà)
 • Centre residencial i d’assistència, per a la gent gran, a Callús
 • Revisió i Actualització dels SITPU, de Tarragona
 • Pla Especial de Millora Urbana del Moll de Costa del Port, de Tarragona
 • Habitatge unifamiliar entre mitgeres Camacho-Nicolau, a Castellbisbal.
 • Habitatge unifamiliar aïllat Idígora-Arnau, a Pineda de Bages.
 • Pla d’utilització dels espais portuaris del Port, de Tarragona (PUEP).

2001 + -

 • Reforma habitatge unifamiliar, a Benissalem, Mallorca.
 • Col·laboració en la redacció de la Revisió de les Normes Subsidiàries i Complementàries, de la Val d’Aran, al municipi Naut d’Aran.
 • Projecte per a Llicència provisional dins l’àmbit de la finca “Can Pollo” al municipi, de Sant Boi de Llobregat, Barcelona.
 • Condicionament dels locals situats en l’edifici de la Fundació Universitària del Bages, FUB, al Passeig Sunyer/Carrer Barcelona a Manresa, per al traslladat de l’Escola de Capacitació Agrària, de Manresa
 • Edifici plurifamiliar de 41 habitatges, locals comercials i aparcament, així com la seva urbanització privada, al sector SUR 6, a Lleida.
 • Avantprojecte per Centre Logístic i magatzem de cotxes "Europark Barcelona", i complex hoteler Grupo Toquero, a Sant Boi.
 • Projecte per a edifici plurifamiliar de 14 habitatges i aparcament al carrer Salmeron, a Terrassa.
 • Pla Especial per a zona industrial i de serveis, anomenada Cal Pollo, a Sant Boi.

2000 + -

 • Habitatge unifamiliar aïllat Rodríguez-Escalona Mitjana, a Cambrils.
 • Edifici plurifamiliar d'11 habitatges, locals comercials i aparcament al carrer Arquímides, a Terrassa.
 • Habitatge unifamiliar Puig Rodríguez-Escalona, a Alàs.
 • Projecte per a nou local BACARDÍ, a l'aeroport, de Madrid-Barajas. Zona terra pont aeri.

1999 + -

 • Edifici plurifamiliar de 9 habitatges al Parc de Vallparadís, a Terrassa.
 • Desenvolupament del Pla parcial i projecte d’urbanització, i l’obra del darrer.
 • Conjunt de 152 habitatges, locals comercials i aparcament al c/ Bisbe Perelló, PP5, a Manresa.
 • Edifici per a Centre d’Assistència Primària i Biblioteca Municipal, a Santpedor.
 • Disseny de l’exposició "1ª Biennal d’Arquitectura de les Comarques Centrals de Catalunya" pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, Delegació Bages-Berguedà.
 • Projecte d’execució d’un edifici docent, per a l’Escola d’Administració d’Empreses de Barcelona, al carrer Aragó 53-55, a Barcelona.
 • Edifici universitari per a la seu central i aulari, de la Fundació Universitària del Bages, FUB, a Manresa.
 • Habitatge unifamiliar aïllat, A. Hernández, a Vielha.
 • Complex pel Nou Pavelló Poliesportiu Municipal i plaça pública, de la Seu d’Urgell. Utilització d’energies renovables, a base de plaques solars.
 • Conjunt residencial de 64 habitatges, locals comercials i aparcament, fases VI, VII i VII, a l’avinguda de Balàfia, a la Unitat d’Actuació Balàfia-Penedés, a Lleida.
 • Conjunt residencial de 169 habitatges, locals comercials i aparcament al carrer Francesc Moragues -antiga fàbrica dels Panyos-, a Manresa.

1998 + -

 • Rehabilitació i ampliació de 2 habitatges entre mitgeres, al carrer Circumval·lació, a Manresa.
 • Conjunt residencial de 22 habitatges, locals comercials i aparcament , fase V, a la Unitat d'Actuació Balàfia-Penedés, a Lleida.
 • Direcció de les obres d’urbanització de la Plaça dels Magnolis, per l’Ajuntament de Lleida.
 • Conjunt residencial de 21 habitatges, locals comercials i aparcament , fase IV, a la Unitat d'Actuació Balàfia-Penedés, a Lleida.
 • Habitatge unifamiliar aïllat Oriach-Ferrer a Cala Riera, a Begur, Girona.

1997 + -

 • Conjunt residencial de 23 habitatges, locals comercials i aparcament , fase III, a la Unitat d'Actuació Balàfia-Penedés, a Lleida.
 • Direccio d'obra de les fases I i II per a conjunt de 54 habitatges, locals comercials i aparcament al C. Penedés 22, Lleida.
 • Projecte d’habitatge unifamiliar aïllat, a Montant de Tost, Ribera de l’Urgellet, Lleida. (Projecte amb aprofitament dels recursos de l’entorn)
 • Disseny de l’exposició "Wiford/Stirling/Wilford" al Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona.

1996 + -

 • Rehabilitació i ampliació de l’antic escorxador, de La Seu d’Urgell, com a equipament social municipal.

1995 + -

 • Habitatge unifamiliar aïllat Cantón-Rodríguez al camí d'Ustrell 44, a  Viladecavalls.

1994 + -

 • Reforma i rehabilitació d'un edifici de 12 habitatges i locals comercials al carrer  Suïssa 8, i Roca i Batlle 2, a  Barcelona.
 • Reforma interior per a  la seu d'oficines Laies al carrer Balmes, a Barcelona.