En l'actualitat l'equip tècnic està format per:

2 arquitectes directors: Juan A. Manciñeiras
Manel Parés
4 arquitectes:
Paolo Morri
Xavi Piquero
Beatriz González
Ninoska Ramos
   
   

QUI SOM?