Biblioteca municipal, a Sant Vicenç de Castellet (2009)

PROMOTOR: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

SUPERFÍCIE: 1.891,00 m²

La situació i emplaçament en relació a la trama i teixit urbà d'aquesta nova construcció, es planteja com a fons definidor del conjunt de la plaça, i actuarà com a expositor de l'activitat per a la qual es construeix oferint-se de manera permeable cap a l'espai públic, participant-ne.

La repercussió de les façanes que defineixen aquest espai públic: heterogeni, desendreçat, vibrant i dinàmic, ens fan plantejar, en contraposició, un edifici, que amb uniformitat de material i color manté la vibració dels alçats amb els moviments dels seus plans de façana, dotant-lo d'una identitat pròpia, manifestant-ne el seu caràcter públic.

La seva forma, d'edifici cúbic, és l'opció òptima per reduir la superfície dels tancaments exteriors, ja que la relació entre la superfície de paraments verticals i coberta i la superfície del sòl és mínima. Es per tant una proposta d'edifici compacte.