Sala Polivalent, a Tornabous (2009)

PROMOTOR: Ajuntament de Tornabous

SUPERFÍCIE: 1.174,80 m²

PRESSUPOST: 506.622,00 €

L’adequació del nou equipament proposat es planteja com un gran espai central lliure d’uns 600 m2 aproximats de superfície, sense cap desnivell i lliure de pilars o obstacles, al voltant del qual se’n disposen la resta de serveis distribuïts en dues bandes situades a cadascun dels costats curts. L’alçada d’aquest espai central és de 6,50 metres lliures fins a sota dels elements tensors que traven les plaques de la coberta, a manca de comprovar-ne la seva idoneïtat i eficàcia, de manera que visualment, i degut a la seva curvatura, l’aparença és superior.

Als dos extrems que encapçalen l’edificació s’hi situen les zones més denses. En aquell més pròxim a l’accés i a continuació de la futura plaça pública, s’hi situa el vestíbul, serveis públics i guarda-roba a planta baixa, mentre que l’altell superior es destina a zona d’estar i bar, amb vistes sobre l’espai central.

A l’extrem oposat, el nivell de l’espai principal es desdobla en dues plantes, planta semisoterrada i planta escenari, lleugerament per sobre de la planta. En aquest mateix nivell, s’hi ubiquen el magatzem de l’escenari i una sala de conferències darrera del mateix. La planta inferior es destinarà a sales municipals per a joves i gent gran, també s’hi ubicaran serveis públics que serviran tant als usuaris d’aquesta planta com als de l’espai principal.

Es proposa una il·luminació general de tot l’espai principal, de manera que les lluminàries estaran penjades dels mateixos elements de suport de les lones, per tal que el seu repartiment sigui el més homogeni possible i que permeti tenir una visió flotant de la peça de la coberta trencant així l’estructura de caixa que els límits construïts li imposen a l’espai interior però fent que també es pugui mantenir aquest caràcter neutre i de fàcil manipulació d’aquest.

COL·LABORADORS:

BOMA S.L., estructura
Víctor Bravo Luque, aparellador
Albert Lozano, AL Enginyeria

CONSTRUCTOR: Garrofé Roca S.A.