Ampliació I.E.S. Domènech i Perramon, a Arenys de Munt (2008)

PROMOTOR: Departament d’Educació Generalitat de Catalunya, GISA

SUPERFÍCIE: 5.887,66 m²

PRESSUPOST: 1.860.770,00 €

La disposició actual del institut està formada per dues edificacions de diferent època lligades per un nucli d'accés que fent de frontissa entre les dues ales les relaciona i comunica entre elles i les seves dependències. Per tal de completar el programa de les línies demanades, cal habilitar espai per més aules i departaments, així com un menjador i la seva cuina, i finalment, com a peça principal, un gimnàs amb els seus vestidors.

Les reduïdes dimensions del solar, fan inevitable treballar en una proposta que plantegi l'ocupació del sota de la pista poliesportiva, ja que aquesta es troba situada al voltant de 5,50 metres per sobre de la planta primera, i que considerem com a la planta principal, ja que el vestíbul real d'arribada i de repartiment dels alumnes del centre a totes les diferents aules i dependències d'aquest es fan des d'aquest a la cota 182.25, i que a més queda situat en el centre de gravetat del conjunt. Atenent doncs a aquest criteri plantejat com a punt de partida, l'ampliació es planteja rebaixant les terres que suporten la pista i substituint aquestes pel gimnàs, els vestidors i un espai porxat d'esbarjo a continuació al vestíbul principal. Per altra banda i reforçant aquesta premissa de centralitat d'aquest punt, el menjador i la cuina se situen a continuació (cap al nord) de l'ala de construcció més recent i per tant d'accés molt directe des d'aquest, i que es desenvolupa inserint-se sota d'aquest espai cobert de nova construcció sota la pista poliesportiva i que pot donar suport a aquest menjador com a espai de sortida.

COL·LABORADORS:

JT Ardèvol & Associats, aparelladors
Robert Brufau & associats, estructura
Consulting Duart SL, enginyer

CONSTRUCTOR: Construcciones Deco S.A.