Centre residencial per a la gent gran, a Callús (2007)

PROMOTOR: Ajuntament de Callús

SUPERFÍCIE: 1.685 m²

PRESSUPOST: 1.172.250,00 €

L'edifici se situa a la cota existent del terreny, en la seva zona pròxima al pas de vianants de la guarderia, ja que serà des d'aquesta posició on es realitzarà l'accés a l'equipament, aprofitant la seva millor relació amb la resta del municipi. El seu volum en forma de paral·lelepípede, de planta rectangular de planta baixa i dues plantes pis, se separa del carrer sobre el qual s'aixeca fins a assolir-hi la seva cota de relació, i es manté amb aquesta forma geomètrica pura excepte en el seu cos al nord (accés principal), que trenca amb la caixa, proporcionant una composició més dinàmica a l'edifici, alhora que representativa. En la planta baixa s’hi ubica el centre de dia, mentre que a les plantes primera i segona, s’hi troben les habitacions i dependències vinculades necessàriament a aquestes.

Les obertures proposades en les diferents façanes pretenen identificar els diferents usos que les plantes tenen. Mentre que la planta baixa té espais de relació comuna més evidents, aquests forats s'agrupen composant una franja de sòcol d'acord a l'accessibilitat d'aquesta. A la façana nord-oest, les obertures passen a ser més funcionals i per tant desvinculades de la seva relació amb l'exterior, només amb aspectes de lluminositat i ventilació. En les dues plantes pis (habitacions) les obertures es composen de manera que transmetin una ordenació tant d'aquestes com de la façana en general.

COL·LABORADORS:

JT Ardèvols i associats SL, aparelladors
Robert Brufau & associats, estructura
Antonio Trilla, enginyer

CONSTRUCTOR: Construcciones F. Vidal