Edifici Fundació Universitària del Bages, a Manresa (2002)

PROMOTOR: Fundació Universitària del Bages

SUPERFÍCIE: 6.900,00 m²

PRESSUPOST: 4.354.332,70 €

La necessitat de reubicació i ampliació de les instal·lacions de la Fundació Universitària del Bages condiciona la consolidació dels actuals estudis, i passa ineludiblement per disposar de nous edificis que permetin garantir una oferta competitiva i de qualitat. Tanmateix passa també per la necessitat d'assegurar una oferta de serveis comuns a la comunitat universitària en l'àmbit d'un campus conjunt.

Seguint les consideracions anteriors, l'edifici es col·loca de forma elevada respecte de la topografia en pendent del terreny, cap a la vessant sud-oest, elevat també respecte el vial principal de comunicacions (nou Eix Universitari, prolongació del carrer de la Font del Gat), que transcorre a una cota més baixa.

Es planteja un volum de geometria simple i regular, alineat amb els edificis preexistents, flexible i adaptable amb facilitat als requeriments necessaris, tant en l'actualitat, com en el futur immediat.

Així doncs, l'edifici es desenvolupa en una planta quadrada, amb un pati central descobert, provocant una nova façana interior de relació entre la planta baixa, i les dues plantes pis, immediatament superiors.

COL·LABORADORS:

JT Ardèvol & Associats, aparelladors
Robert Brufau & associats, estructura
Antonio Trilla, enginyer
Lluís Duart Consulting, Oficina Tècnica

COL·LABORADORS REDACTORS:

Jordi Ludevid, arquitecte
Enric Sòria, arquitecte

CONSTRUCTOR: Constructora d’Aro, S.A.