Reforma d'un paller com a habitatge unifamiliar a Estamariu, Lleida (2008)

PROMOTOR: Josep Planes i Motserrat Caminal

SUPERFÍCIE: 230,86 m2

PRESSUPOST: 143.591,33€

COL·LABORADORS:

Xavier Aulesa, aparellador

CONSTRUCTOR: Construccions Hermanos Pérez CB