Conjunt residencial de 152 habitatges al PP5, a Manresa (2007)

PROMOTOR: Quembrue S.A.

SUPERFÍCIE: 18.335,00 m²

PRESSUPOST: 9.379.830,35 €

Es defineixen dues zones edificades molt clares, de manera que generen dues tipologies diferents: habitatges unifamiliars en la part més elevada del solar, i plurifamiliars en la zona més baixa. Entre ambdues zones, s’hi proposa una d'enjardinada, i que alhora permet la comunicació i la relació de les dues edificades, salvant la difícil topografia. És a través d'aquesta on es desenvolupa una nova via de servei, que travessa el solar gairebé en diagonal, mantenint la cota en tot el seu recorregut, i que dóna servei a l'agrupació d'habitatges unifamiliars. Al final d'aquest vial, i situat a un dels extrems de l'illa, se situa una explanada per l'estada dels vianants, com a mirador tant del conjunt com de la zona en general, aprofitant el punt més alt del solar.

Finalment, la zona més deprimida de la parcel·la, i pròxima a l'enllaç amb la ciutat ja consolidada, es reserva per emplaçar-hi un futur equipament per la ciutat.

COL·LABORADORS:

JT Ardèvol & Associats, aparelladors
Robert Brufau & associats, estructura
Proen, Projecte d’enginyeria S.L.
INGESA

COL·LABORADORS REDACTORS:

Jordi Ludevid, arquitecte

CONSTRUCTOR: Construcciones Sánchez i Grepol S.L.