Conjunt residencial de 21 habitatges al c/ Navata, a Barcelona (2006)

PROMOTOR: METRO-3

SUPERFÍCIE: 5.245,00 m²

PRESSUPOST: 2.320.990,00€

La proposta per aquest conjunt edificatori de 21 habitatges i aparcaments, es desenvolupa en 4 blocs que ocupen la parcel·la relacionant-se entre ells per les zones enjardinades que serveixen d’accés a cadascun d’aquests blocs.

Degut a la condició especial topogràfica de la parcel·la, els accessos als diferents blocs es succeeixen des de diferents cotes, compartint les plantes soterrades, de manera que les destinades a habitatge queden més pròximes i vinculades al carrer. Les façanes són tractades de manera conjunta atenent a la imatge del conjunt.

Aquestes façanes són planes, sense cossos sortints excepte les que donen a sud, que presenten unes grans terrasses com a extensió dels espais interiors d’estar-menjador, que discorren de manera interrompuda al llarg d’aquestes façanes.

COL·LABORADORS:

Departament Tècnic, METRO-3

CONSTRUCTOR: METRO-3