Edifici plurifamiliar de 22 habitatges de protecció oficial a Badalona (2008)

PROMOTOR: IMPSOL

SUPERFÍCIE: 4.250,20 m²

PRESSUPOST: 1.563.596,92 €

La volumetria respon al fort desnivell entre els carrers que defineixen el solar, dins una ordenació del tipus d’alineació a vial. La planta baixa es desenvolupa en dos nivells, concentra els accessos als habitatges al c/ Torrent de la Font a través d’un porxo que recorre tota la façana i s’esglaona a causa del fort desnivell del carrer, així afavoreix l’accés a l’aparcament soterrat, minimitzant la necessitat d’excavació.

L’edifici està constituït per dos cossos paral•lels en el seu sentit longitudinal, separats per una sèrie de patis de ventilació i de il·luminació connectats pels nuclis verticals d’accessos. Aquesta franja de patis es planteja com a element de relació veïnal i es recull a la façana del c/Astúries mitjançant un habitatge en tester.

COL·LABORADORS:

JT Ardèvol & Associats, aparelladors
Robert Brufau & associats, estructura
Octavi Luján Puigdellívol, enginyer

CONSTRUCTOR: Corsan Corvian