Edifici plurifamiliar de 28 habitatges al c/ Via Júlia, a Barcelona (2009)

PROMOTOR: METRO-3

SUPERFÍCIE: 4.687,98 m²

PRESSUPOST: 1.797.126,52 €

La proposta desenvolupada, per aquest edifici plurifamiliar d’habitatges entre mitgeres, s’adequa als requeriments per part de la propietat, de projectar pisos de superfície al voltant dels 60 i 80 m2. Amb aquesta premissa, la disposició de 7 pisos per planta, repartits en 2 escales amb 3 pisos per replà en l’escala A i de 4 pisos per replà en l’escala B. De manera que tipològicament es desenvoluparan pisos de 2 i 3 habitacions. D’aquests la seva majoria donen a la façana principal, ja sigui a la Via Júlia, o al carrer Borràs, mentre que només 2 d’aquests habitatges donaran al pati d’illa.

El balcó corregut en la façana a carrer Via Júlia, a oest, recull majoritàriament les dependències principals de manera que reculant cap l’interior en aquestes peces, agrupades de dos en dos per augmentar-ne la seva repercussió en façana, aquestes terrasses assoleixen unes dimensions més adequades per al seu ús com a espai exterior i al mateix temps com a prolongació d’aquesta zona d’estar-menjador des del seu interior amb la delimitació del seu espai físic total mitjançant aquest elements de protecció, tant de vistes com solar en forma de persianes d’alumini regulables tant en el sentit d’aquestes com de tot l’element de tancament-protecció.

A la façana del carrer Borràs, orientada a nord-est, es disposa un element corregut de terrassa, però que només dóna servei a un dels habitatges, ja que el de la cantonada gaudeix de la peça de terrassa a Via Júlia, i d’aquesta manera s’aprofita per alliberar d’aquest element exterior una part de la façana pròxima a la cantonada, de manera que la significa. Aquesta última terrassa no disposa de l’element de protecció, ja que se’n considera innecessària la seva utilització.

COL·LABORADORS:

Departament Tècnic, METRO-3

CONSTRUCTOR: METRO-3