Edifici plurifamiliar d’11 habitatges al c/ Arquímedes, a Terrassa (2002)

PROMOTOR: Quembrue S.A.

SUPERFÍCIE: 2.485,00 m²

PRESSUPOST: 862.624,04 €

L'edificació té un tractament de planta baixa, dues plantes pis i sotacoberta, en tot el seu desenvolupament, i d’una planta soterrani sota rasant, que es destina a aparcament.

S’hi troben dues tipologies d’habitatges diferents. A la planta primera hi ha habitatges de dues i tres habitacions que es desenvolupen en un sol nivell, mentre que la planta segona està formada per habitatges vinculats a la planta sotacoberta, amb tipologia de dúplex. La planta baixa està destinada en la seva totalitat a local comercial, només interromput pels accessos als habitatges i a l’aparcament.

L'esquema compositiu de les façanes a carrer presenta una solució d’obertures de format horitzontal, els forats es composen dins d’una franja contínua en tot el desenvolupament de la planta. A l’interior de l’illa s’hi aboquen les terrasses de la planta primera, i unes obertures verticals, a la planta segona. L’espai de sotacoberta, no és perceptible des del carrer, de manera que el seu impacte es minimitza.

COL·LABORADORS:

JT Ardèvol & Associats, aparelladors
Bernuz-Fernández, arquitectes S.L.
PROEN, Projecte d’enginyeria S.L.
INGESA

CONSTRUCTOR: LGB OBRES I PROMOCIONS, S.A.