Urbanització. Vialitat i Espai Públic

Projecte d'urbanització dels accessos de la FUB, a Manresa 2007

Urbanització del barri de La Cuma a Salardú 2007

Projecte per a l'aparcament en superície a Salardú 2009

Adequació del camí del Tarròs, a Tornabous 2009

Entorn del nou Museu de la Neu i la Sala Social, a Unha 2009

Entorn Centre Cultural de castellbisbal 2008

Urbanització de les UA-12 i UA-12bis a Pals 2003

Urbanització de les UA-10, UA-11 i AA3 a Pals 2003

Projecte per a la urbanització i nau Europark a Sant Boi de Llobregat 2001