Finalitzada la col·locació dels mòduls del CUAP Baix Vallès

Avui divendres 7 de juliol de 2023 s’ha finalitzat la col·locació dels 21 mòduls industrialitzats que conformen el nou Centre d’Urgències d’Atenció Primària Baix Vallès de l’Institut Català de la Salut.

El passat dilluns 3 de juliol van sortir els primers mòduls de la fàbrica de CompactHabit en direcció a Santa Perpètua de Mogoda. En paral·lel a la fabricació dels mòduls al centre de producció de Cardona s’han realitzat els treballs preliminars al muntatge: implantació general, preparació del terreny i moviment de terres i realització de la fonamentació superficial, formada per sabates i riostres.

El transport i muntatge d’aquests mòduls industrialitzats s’ha realitzat en tan sols 4 dies. S’ha requerit de transport especial i una grua mòbil per l’aixecament i col·locació de les més de 30 tones de pes de cadascun dels mòduls.

Acabat el muntatge dels mòduls s’iniciaran els treballs de segellat de juntes entre mòduls, acabats i revestiments generals, així com connexionat d’instal·lacions entre mòduls.

A continuació, les imatges del transport i col·locació de l’últim mòdul que dona forma al CUAP Baix Vallès, a Santa Perpètua de Mogoda: