Inici d’obres al Carrer Comte d’Urgell


Aquesta setmana han començat els enderrocs del nou projecte de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar a l’eixample de Barcelona.

L’habitatge es troba situat al xamfrà format pel carrer Comte d’Urgell i el carrer Diputació, en una finca catalogada amb nivell C d’acord amb el Catàleg de Patrimoni vigent.

Amb el criteri de mantenir l’estructura general de l’edifici, la reforma pretén millorar les condicions espaials, d’il·luminació i ventilació de les principals estances. L’actuació garanteix una millor relació entre cuina i estar/menjador, a més d’evitar espais tipus passadís i aconseguir espais diàfans i interrelacionats.

Les primeres imatges del procés, a continuació: